Enigszins verscholen achter een heuvelkam, te midden van de Vlaamse Ardennen, vind je onze hoeve.
En zoals de streek laat vermoeden baadt deze hoeven in een landschap, zo ongeschonden, gewoon te mooi om waar te zijn.

Deze 17e eeuwse 'vierkante' abdijhoeve werd recentelijk volledig gerestaureerd en is nog steeds in bedrijf.

Zo tref je op het erf  ongeveer een 150 stuks rundvee aan en is er ongeveer een 60 ha cultuurgrond voorhanden, verdeeld over ongeveer 2/3 weiland en 1/3 akkerland.
Op deze laatste wordt voornamelijk mais, tarwe en suikerbieten geteeld.

Bovendien biedt de Wambashoeve jou, als gast, de mogelijkheid om een kijkje te komen nemen op de boerderij en deel te nemen aan bepaalde landbouwactiviteiten.
Hoe, wat en wanneer spreken we ter plaatse samen duidelijk af.  Om zo de dieren hun rust en comfort te geven en vooral ook om jouw veiligheid te garanderen.

Als dit nog niet genoeg is tref je, zowel op de hoeve als op de boerderij , her en der het muisje 'Pierlepein' aan.
Dit muisje werd in samenwerking met de provinciale landbouwkamer in het leven geroepen op via eenvoudige vragen alles te weten te komen over de boerderij en het boerenleven.

Of kom eens een kijkje nemen naar onze erkende zwaluwenkolonie, de grootste en één van de laatste uit de regio.
De beestjes gedijen er uitermate.
Zo hebben de huiszwaluwen meer dan 60 nesten gebouwd onder de dakrand van het woonhuis en heeft de boerenzwaluw, met ongeveer 18 nesten, zijn gading gevonden in de stallen.

Of wens je te komen ontdekken hoe het afvalwater ter plaatse wordt gezuiverd via het rietveld en zo gerecycleerd wordt tot bruikbaar water ?

BELANGRIJK; net omwille we een 'actieve' boerderij zijn met hoogwaardig rundvee (waarbij regelmatig fokmateriaal doorverkocht naar collega's toe) gelden er strenge sanitaire voorwaarden. Vooral om deze reden kunnen we GEEN HUISDIEREN toelaten die meekomen met de gasten op verblijf,  hoe braaf, proper, handelbaar ze ook mogen zijn. Hartelijk dank voor wederzijds begrip hiervoor.